Glavna ideja projekta je razviti konceptualni okvir k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja (UPJU) (Slika 1), ki izhaja iz bistvenih načel državljanske osredotočenosti in pametnosti upravljanja.

Konkretno, inovativni okvir UPJU obsega izvirno metodologijo, ki temelji na priznanem švicarskem konceptualnem okviru e-uprave (Meier et al., 2019), dopolnjenem z več drugimi okviri UPJU (npr. Barnes et al., 2008; Bonson et al., 2015; Estevez & Janowski, 2013; Schedler, 2019; Janowski et al., 2012; Klaus, 2016; Curley et al., 2016; Linders et al., 2015; Meijer, 2015) in prilagojenem specifikam slovenske JU, kar omogoča izjemno celovitost ob podpori sofisticiranih programskih orodij, metod in prilagojeni raziskavi, ki vključuje perspektivo več zainteresiranih strani.

Slika 1: Predlagani konceptualni okvir k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja (UPJU).
Okvir vključuje obsežen nabor načel UPJU, ki izhajajo iz priznanega švicarskega konceptualnega okvira e-uprave (Meier et al., 2019), dopolnjenega z več drugimi okviri UPJU in z njimi povezanimi dimenzijami (npr. Barnes et al., 2008; Bonson et al., 2015; Estevez & Janowski, 2013; Schedler, 2019; Janowski et al., 2012; Klaus, 2016; Curley et al., 2016; Linders et al., 2015; Meijer, 2015), kar vodi k doseganju konceptualiziranih izidov kot posledico uvajanja UPJU v javne institucije.