30.06.2021

Najpomembnejši članki s področja pametnega javnega upravljanja v obdobju 1999-2021

Raziskovalna skupina je v okviru bibliometrične analize področja pametnega javnega upravljanja (PJU) za obdobje 1999-2021 identificirala najpomembnejše članke, ki se nanašajo na koncept pametnih mest in pametnega upravljanja.

Preberi več
30.04.2021

Preliminarna analiza raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja

Raziskovalna skupina je izvedla preliminarno analizo omrežja sopojavitve ključnih besed za potrebe identifikacije raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja. Analiza temelji na zbirki podatkov Scopus.

Preberi več
15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija.

Preberi več
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča.

Preberi več
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja.

Preberi več
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«.

Preberi več
30.06.2021

Najpomembnejši članki s področja pametnega javnega upravljanja v obdobju 1999-2021

Raziskovalna skupina je v okviru bibliometrične analize področja pametnega javnega upravljanja (PJU) za obdobje 1999-2021 identificirala najpomembnejše članke, ki se nanašajo na koncept pametnih mest in pametnega upravljanja. Iz predstavitve v Tabeli 1 je razvidno, da so najbolj citirani članki področja PJU bili objavljeni šele v zadnjem desetletju.

V okviru literature o pametnih mestih je bilo identificiranih šest visoko citiranih člankov z več kot 250 citati. Najbolj citirano delo v literaturi je članek avtorja Kitchin (2014), ki ima skupno 1.052 citatov. Članek se nanaša na kritično analizo obstoječih projektov na lokalni ravni, ki so usmerjeni v razvoj pametnih mest in vpliv na masovne podatke. Revije, ki objavljajo visoko citirane članke s področja pametnih mest so GeoJournal, International Review of Administrative Sciences, Sustainable Cities and Society, Cambridge Journal of Regions in Environment and Planning D: Society and Space.

V nadaljevanju je bilo v okviru literature o pametnem upravljanju identificiranih štiri visoko citiranih člankov z več kot 40 citati. Najbolj citirano delo v literaturi je članek avtorja Savoldelli in sod. (2014), ki ima skupno 105 citatov. V članku avtorji podrobno analizirajo sprejetje e-uprave. Revije, ki objavljajo visoko citirane članke s področja pametnega upravljanja so Government Information Quarterly, Information Polity and Public Administration Review.

image alt
Tabela 1: Najbolj citirani članki iz področja PJU
30.04.2021

Preliminarna analiza raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja

Raziskovalna skupina je izvedla preliminarno analizo omrežja sopojavitve ključnih besed za potrebe identifikacije raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja. Analiza temelji na zbirki podatkov Scopus. Iskanje literature v začetku aprila 2021 je rezultiralo v 606 dokumentov o pametni ali inteligentni upravi ali upravljanju, objavljenih med letoma 2000 in 2021.

Slika 1 prikazuje omrežje sopojavitve ključnih besed za raziskave pametnega javnega upravljanja, kjer vozlišča predstavljajo ključne besede, povezave pa odnose sočasnega pojavljanja med ključnimi besedami. Vključuje 40 najpogostejših ključnih besed, pri čemer je upoštevana združitev besed, ki opisujejo isti koncept (npr. pametna uprava ali inteligentna uprava, pametno upravljanje ali inteligentno upravljanje, itd.). Velikost vozlišča je sorazmerna s številom sopojavitev ključnih besed, širina povezave je sorazmerna s sočasnimi pojavljanji med ključnimi besedami, medtem ko barva vozlišča označuje skupino, ki ji posamezna ključna beseda pripada.

Rezultati razkrivajo pet grozdov ali raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja, in sicer:

  1. smart city;
  2. smart government;
  3. e-government;
  4. sustainable development; in
  5. blockchain.
Slednje je bilo opredeljeno kot najnovejše in nastajajoče raziskovalno žarišče. Tako se lahko pametno javno upravljanje šteje za krovni koncept številnih digitalnih pobud v javni upravi na lokalni in državni ravni, ki spodbujajo usmerjenost k državljanom, trajnost in disruptivne tehnologije.

image alt
Slika 1: Sopojavitev ključnih besed v raziskavah pametnega javnega upravljanja
15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija. Ugotovljeno je bilo namreč, da v literaturi trenutno še ni nekega univerzalnega poimenovanja spodnjih pojmov saj so slednji še v razvoju in so predvsem v zadnjih letih deležni pozornosti. Podrobna umestitev je razvidna iz Slike 1.

image alt
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča. Z iskalno poizvedbo pojmov povezanih s pametnim upravljanjem za zadnji dve desetletji (1999-2020) je bilo pridobljenih 509 enot znanstvene literature, pri analizi katere se je ugotovilo, da je število dokumentov kot tudi število citatov v prvem desetletju (1999-2008) izredno nizko in sicer zabeleženih je bilo sedem dokumentov s področja pametnega upravljanja.

Prve znake zmerne rasti dokumentov ter citatov gre zaznati v prvem delu drugega desetletja (2009-2012), največja rast pa se beleži v drugem delu drugega desetletja (2013-2020), kjer se rast v primerjavi s prvim desetletjem poveča za kar 68-krat. Podrobna dinamika števila dokumentov in citatov na področju pametnega upravljanja je razvidna iz Slike 1.

image alt
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja. Na dan 06. 11. 2020 smo z iskalno poizvedbo »smart governance« pridobili 275 enot znanstvene literature, ki smo jo v nadaljevanju razdelili v štiri različna področja.

Ugotovili smo, da je več kot polovica člankov (54%) vezanih na »smart city«, približno ena tretjina (35%) člankov pa se navezuje na »public sector«. Precej manj je člankov, ki se nanašajo na »private sector«. Poleg tega smo identificirali 9% preglednih člankov (»Review Paper«), ki bodo pomembni z vidika identifikacije različnih konceptov znotraj pametnega upravljanja in nenazadnje z vidika definiranja končne iskalne poizvedbe relevantne literature.

V nadaljevanju smo s pomočjo strateškega diagrama, ki je pripravljen na podlagi ključnih besed, preliminarno identificirali relevantna področja na področju pametnega upravljanja (Slika 1).

image alt
Slika 1: Strateški diagram znanstvene literature na področju pametnega upravljanja
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«. Sestanek je bil namenjen predstavitvi projekta, pregledu in predstavitvi predvidenih aktivnosti po posameznih delovnih paketih, uskladitvi prvih nalog na projektu ter terminskemu planu.

Poudarek sestanka je bil predvsem na pripravljalnih tehničnih in vsebinskih aktivnosti.