Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja

Osnovni podatki

Naziv projekta: Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja

Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Šifra: J5-2560

Obdobje: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Letni obseg: 1535 ur

Vodja: prof. dr. Aleksander Aristovnik

Veda: Družboslovne vede

Financiranje: Projekt je financiran s 1535 letnimi urami cenovnega razreda A za obdobje 3 let.

Raziskovalne organizacije: Fakulteta za upravo in Logon d.o.o.

Projektna skupina

Fakulteta za upravo

prof. dr. Aleksander Aristovnik

Vodja

prof. dr. Mirko Vintar

Član

prof. dr. Ljupčo Todorovski

Član

prof. dr. Maja Klun

Članica

prof. dr. Polona Kovač

Članica

prof. dr. Janez Stare

Član

asist. dr. Dejan Ravšelj

Član

Luka Vavtar, mag. upr. ved

strokovni delavec

Logon d.o.o.

mag. Boris Glogovac

Član

Gregor Krnec

Član

Kontakt

Naslov:

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Gosarjeva ulica 5
1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 580 55 00